Van Poelgeest

MINI Verzekering

MINI TOP COVER.

Speciaal voor nieuwe en gebruikte MINI’s is er de MINI Top Cover verzekering. Daarmee is uw MINI compleet verzekerd tegen schade en diefstal. U profiteert van verschillende voordelen, waaronder een uitgebreide dekking en herstel door Van Poelgeest.

Uw voordelen

 • Kies uw dekking: WA, WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco
 • Uit te breiden met diverse aanvullende verzekeringen
 • Tot 3 jaar nieuwwaarde- / aanschafwaardevergoeding
 • Mogelijkheid tot betalen per kilometer
 • Geen eigen risico als je schade laat herstellen bij Van Poelgeest
 • Schadeherstel met originele onderdelen
 • Mogelijkheid om de premie te verlagen door een vrijwillig eigen risico
 • Gratis vervangend vervoer
 • Accessoires meeverzekerd tot € 2.500,-
 • MINI Service Inclusive gratis meeverzekerd
 • Tot 80% no claimkorting
 • Gunstige alarmeisen
MINI Verzekering

MINI Verzekeren

Betalen per kilometer.

Voor nieuwe MINI modellen (vanaf productiedatum maart 2019) heeft u de keuze om per kilometer te betalen. U krijgt dan korting op uw premie en bent altijd goedkoper uit dan bij een MINI Top Cover verzekering zonder te betalen per kilometer.

Iedere maand wordt uw kilometerstand automatisch opgehaald via MINI Connected en ontvangt u een overzicht van de gereden kilometers. Rijdt u minder kilometers dan uw gekozen kilometerbundel (met een minimum van 5.000 kilometer per jaar), dan wordt de teveel betaalde premie aan het einde van de looptijd aan u terugbetaald. Rijdt u meer kilometers dan uw gekozen bundel? Dan wordt de te weinig betaalde premie aan het einde van de looptijd geïncasseerd van uw rekening. Heeft u gekozen voor de bundel ‘onbeperkt (>25.000 km)’ of rijdt u meer dan 25.000 kilometer per jaar, dan zijn de extra gereden kilometers gratis.

Bereken de verzekeringspremie in onze calculator en ontdek uw voordeel.


Uw MINI total loss of diefstal.

MINI Top Cover heeft een unieke nieuwwaarde- of aanschafwaardevergoeding wanneer uw MINI total loss of gestolen wordt. Veel verzekeraars hanteren namelijk een maximale cataloguswaarde voor de nieuwwaarde- of aanschafwaardevergoeding. Met de MINI Top Cover verzekering geldt deze beperking niet. De vergoeding die u ontvangt bij total loss of diefstal is bij ons dus niet afhankelijk van de waarde van uw MINI, maar bijvoorbeeld wel van de gekozen dekking en de leeftijd van uw MINI op het moment van aanschaf. De aanschafwaarderegeling geldt ook als uw MINI geïmporteerd is door een MINI dealer.

Of u de nieuwwaarde of aanschafwaarde van uw MINI vergoed krijgt bij total loss of diefstal is afhankelijk van verschillende factoren. Hieronder leggen wij de voorwaarden aan u uit.

Nieuwe MINI

U ontvangt de nieuwwaarde van uw MINI als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • U hebt een Volledig Casco dekking
 •  De MINI is nieuw gekocht
 • De MINI was nieuw bij eerste afgifte van het Nederlandse kentekenbewijs
 • De MINI was jonger dan 36 maanden toen de schade of diefstal plaatsvond
 • Bij diefstal of total loss schaf je een nieuwe vergelijkbare MINI aan bij een officiële MINI dealer
 • De nieuwwaarde is de adviesprijs voor Nederland, die op de officiële prijslijst staat. Heeft u ook verwijderingsbijdrage en BPM betaald? Dan tellen we deze bedragen op bij de nieuwprijs.

Gebruikte MINI jonger dan 6 jaar

U ontvangt de aanschafwaarde van uw MINI als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • U hebt een Volledig Casco dekking
 • De MINI is op het moment van aankoop jonger dan 6 jaar
 • De schade of diefstal vond plaats binnen 36 maanden na levering

Gebruikte MINI jonger dan 8 jaar

Je ontvangt de aanschafwaarde van je MINI als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • U hebt een Volledig Casco dekking
 • De MINI  is op het moment van aankoop ouder dan 6 jaar, maar jonger dan 8 jaar
 • De schade of diefstal vond plaats binnen 12 maanden na levering

Gebruikte MINI ouder dan 8 jaar

U ontvangt de dagwaarde (waarde van uw MINI voor de schade).


Aanvullende verzekeringen.

Omdat je nooit te goed verzekerd kan zijn.

Wilt u zich echt helemaal nergens meer druk om maken? Breid dan uw dekking uit met één of meerdere van onze aanvullende verzekeringen. U heeft in het verkeer helaas niet alles zelf in de hand. Maar u kan wél zorgen, dat mocht er een keer iets gebeuren, u de nasleep zo goed mogelijk geregeld heeft.

Ongevallen verzekering voor inzittenden

Met de ongevallenverzekering voor inzittenden wordt een vooraf vastgesteld bedrag uitgekeerd aan de inzittenden als zij door een ongeval invalide raken of aan de nabestaanden bij overlijden. De hoogte van de uitkering is niet gekoppeld aan de werkelijke schade of kosten. Het bedrag bij overlijden bedraagt €12.500 en bij invaliditeit maximaal €25.000.

Schade inzittenden verzekering

Bij deze verzekering betalen wij de werkelijke kosten van de persoonlijke schade die u of uw passagiers oplopen bij een verkeersongeval. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten door blijvende invaliditeit, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Maar ook om verlies van inkomsten, smartengeld en schade aan persoonlijke bezittingen. Het maakt niet uit wie schuld heeft. Het maximale bedrag dat wij betalen is €1.000.000,- per gebeurtenis.

Rechtbijstand verzekering

Raakt u buiten uw schuld betrokken bij een ongeval? Dan moet u persoonlijke schade zelf terugvragen aan de tegenpartij. Dat kan erg lastig zijn. Heeft u gekozen voor de Rechtsbijstandverzekering? Dan nemen onze deskundigen dit van u over. Zo nodig schakelen wij een advocaat in. Wij betalen alle kosten, ook de rechtskosten bij bepaalde strafzaken. Deze verzekering geldt ook voor uw passagiers. Heeft u WA + Beperkt Casco of Volledig Casco? Dan helpen wij u met het verhalen van uw letselschade.

WAT ER WORDT VERGOED.
 • Schade aan de auto zelf en een eventueel daaraan gekoppelde caravan of aanhanger
 • Waardevermindering van de auto als gevolg van de schade
 • Huurkosten voor een vervangende auto
 • Schade aan persoonlijke bezittingen in of op de auto
HomeMINIMINI Financial Services.MINI Verzekering