Van Poelgeest
BMW maakt rijden geweldig

BMW Group: 7 Principes voor AI

BMW Group: 7 Principes voor AI

Met de opkomst van kunstmatige intelligentie stelt de BMW Group gedragscodes op voor het gebruik van deze toepassingen. Kunstmatige Intelligentie, in het Engels genaamd Artificiële Intelligentie (AI), is de wetenschap die zich bezighoudt met het nabootsen van menselijk gedrag (beslissingen nemen aan de hand van data). BMW maakt nu al gebruik van kunstmatige intelligente om zo toegevoegde waarde te creëren voor klanten, producten, medewerkers en processen. Er wordt nog niet duidelijk gemaakt hoe BMW Kunstmatige Intelligentie verder nog wil toepassen in haar auto’s, maar we hebben wel een vermoeden. Na het lezen van deze zeven codes snapt u wat we bedoelen.

Om de weg vrij te maken voor kunstmatige intelligentie heeft BMW zeven basisprincipes opgesteld voor het gebruik binnen de organisatie. Deze basisprincipes zijn voortbouwend op de eisen die de Europese Unie heeft opgesteld en kunnen wanneer nodig aangepast worden.

De zeven kunstmatige intelligentie codes van BMW:

1. Menselijke keuzevrijheid en overzicht.
Door menselijke controle toe te passen op de beslissingen die door kunstmatige intelligentie worden gemaakt kan er waar nodig worden ingegrepen. Daarom wordt er gekeken naar de manieren waarop de beslissing van een mens het algoritme kan beïnvloeden.

2. Technische robuustheid en veiligheid.
BMW heeft als doel om een robuuste Kunstmatige Intelligentie toepassing te ontwikkelen, met de daarbij horende veiligheidsstandaarden, die zodanig zijn opgesteld om het risico van de fouten in het systeem te beperken.

3. Privacy en gegevensbeheer.
BMW hecht veel waarde aan de gegevens van zijn klanten en medewerkers. Door het uitbreiden van de maatregelen voor privacy- en databescherming in de Kunstmatige Intelligentie software wil het de veiligheid verder verbeteren.

4. Transparantie.
Openheid is belangrijk richting personeel en klanten wanneer er gebruik wordt gemaakt van Kunstmatige Intelligentie. Het doel is om uit te kunnen leggen wanneer er gebruik wordt gemaakt van dergelijke technologieën.

5. Diversiteit, geen discriminatie en eerlijkheid.
BMW respecteert diversiteit en streeft er daarom naar een eerlijke AI-toepassing te ontwikkelen.

6. Milieu en maatschappelijk welzijn.
Een van de doelstellingen van BMW op het gebied van mensenrechten en duurzaamheid is het beperken van klimaatverandering. Door het ontwikkelen en gebruiken van Kunstmatige Intelligentie doet BMW er alles aan om het welzijn van zijn klanten, medewerkers en partners te verhogen.

7. Verantwoording.
Door de Kunstmatige Intelligentie toe te passen kan BMW risico’s identificeren, beoordelen, rapporteren en verkleinen. Door de hulp van deze toepassingen blijft de organisatie gezond.

In 2018 heeft BMW dit ‘Project Kunstmatige Intelligentie” opgericht. Dit project werd geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat Kunstmatige Intelligentie op ethische en efficiënte wijze wordt toegepast. Het speelt een cruciale rol in het proces van digitale transformatie bij BMW en moet binnen de organisatie zorgen voor transparantie bij de toepassing van technologieën die op basis van data beslissingen nemen.

Dus bij elke ontwikkeling waarbij menselijk gedrag nagebootst wordt, hanteert BMW deze gedragsregels. Één van de bekendste vormen van Kunstmatige Intelligentie zijn zelfrijdende auto’s. Op basis van vijf levels is de mate van autonoom autorijden in te delen. Adaptieve cruise control hoort bij Level 1. Bij level 2 autonoom autorijden kan de auto ook zelf sturen. Bij level 3, 4 en 5 worden camera’s en lasersystemen steeds meer toegepast om zodoende een volgend level autonoom autorijden te realiseren. BMW gebruik al veel van deze systemen en probeert telkens een volgende stap in autonoom rijden te behalen. Op dit moment kan er al veel technisch, maar gaat de wetgeving niet zo snel als dat BMW is.

First Editions voor de BMW BMW X5 M en X6 M Competition.

Overzicht

De 128ti is de nieuwe Turismo Internazionale van BMW

HomeBMWNieuwsBMW Group: 7 Principes voor AI