Van Poelgeest

Wat is WLTP?


WLTP.

WLTP is een nieuwe meetprocedure voor auto’s. Deze test geeft een realistischer beeld van het werkelijke verbruik en de CO2 uitstoot. Dit vraagt om een aantal aanpassingen in de auto branche. Wilt u weten wat WLTP precies inhoudt en wat dit voor uw wagenpark betekent? Van Poelgeest praat u graag bij over de mogelijkheden en geeft met plezier een passend advies.


Van Poelgeest helpt
u graag met
het actualiseren van uw beleid
en het geven van
een passend advies.

Zakelijke markt Van Poelgeest

Wat is WLTP?

In Europa moeten alle nieuwe auto’s worden getest voor de uitstoot van vervuilende stoffen, CO2 uitstoot en brandstofverbruik. Europa heeft autofabrikanten een doelstelling gesteld aan de maximale uitstoot.

Tot en met 1 september 2017 werden alle auto’s getest via de NEDC-Methode. In praktijk is gebleken dat de NEDC resultaten te veel afweken van het daadwerkelijke verbruik. Daarom is er in Europa de WLTP in het leven geroepen. WLTP  staat voor Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Deze test geeft een realistischer beeld van het werkelijke verbruik en de CO2 uitstoot.


Waarom is WLTP belangrijk?

WLTP helpt ons de prestaties van het wagenpark beter in beeld te krijgen. Het helpt fabrikanten om schonere en zuinigere auto’s te ontwikkelen en met elkaar te bouwen aan een duurzame samenleving.


Wanneer gaat de WLTP in?

Sinds september 2018 worden alle nieuw verkochte auto’s WLTP getest. Nieuwe voorraadauto’s die volgens NEDC gemeten zijn mogen nog tot 1 september 2019 verkocht worden. Ofwel na 1 september 2019 moeten nieuw verkochte auto’s WLTP getest zijn.

Huidige situatie

Op dit moment zitten we in een overgangsfase. Dit betekent dat in Nederland de WLTP waardes op dit moment nog worden teruggerekend naar de oude NEDC waarden (NEDC 2.0), zodat het BPM tarief kan worden berekend (de BPM tarieftabel is nog niet aangepast naar de WLTP). Europa heeft hiervoor een speciale rekentool ontwikkeld, genaamd CO2MPAS. De met de WLTP testmethode gemeten CO2 uitstoot bepaalt in Nederland ook de hoogte van de BPM, de aanschafbelasting op nieuwe auto’s.

In 2020 of uiterlijk 2021 verwacht de overheid nieuwe BPM tabellen. Tot die tijd kan de BPM aan de hand van de NEDC 2.0. worden berekend. Bij omrekenen van WLTP naar NEDC 2.0 zien we in de meeste gevallen dat de CO2 waarden hoger uitvallen met als gevolg een hogere BPM.

Stapsgewijze invoering

WLTP

Hoe gaat MINI om met WLTP?

MINI is voorbereid op de nieuwe testprocedure. Stap voor stap bereidt haar productportfolio voor met nieuwe auto’s motorversies en technische aanpassingen. Hierdoor is de volledige vloot van MINI op tijd WLTP proof.

MINI 3-deurs

Welk effect heeft WLTP op BMW modellen?

Door de WLTP kan de gemeten CO2 uitstoot stijgen in vergelijking met de vorige testmethode. Door de verhoogde CO2 uitstoot gaat de BPM belasting omhoog en zullen in veel gevallen de consumentenadviesprijzen van BMW modellen omhoog gaan.

BMW Nederland heeft er echter voor gekozen om de BPM stijging voor een groot deel van de modellen volledig te compenseren. Waardoor u als klant, vooralsnog niet geconfronteerd wordt met de hogere prijzen. Dit geldt voor zowel de fiscale waarden als de consumentenadviesprijzen.

BMW 3 SerieWat betekent dit voor uw wagenpark?

De WLTP is niet van toepassing op de auto’s die u al in uw huidige wagenpark heeft rijden en geldt alleen op auto’s die nieuw aan uw wagenpark worden toegevoegd. Ondanks dat de nieuwe WLTP waarden pas vanaf 2020/2021 voor de BPM gaan gelden, merkt u dus nu al verschillen bij de aanschaf van een nieuwe auto. Enerzijds door een hogere BPM en dus de autoprijs, anderzijds wanneer u werkt met CO2 grenzen in uw wagenpark.

Stijging BPM, door hogere CO2 uitstoot


Vrijwel alle auto’s laten een stijging zien in de CO2 uitstoot en daarmee een stijging in het BPM tarief.

Op dit moment worden de WLTP waarden omgerekend naar NEDC 2.0. waarden. Ook hier zien we al een lichte stijging in de CO2 uitstoot. Met als gevolg dat het BPM tarief omhoog gaat. Zie hieronder een voorbeeld.

BPM

Gevolgen voor lease autokosten


Door WLTP veranderen de autokosten. Door de verhoging van de CO2 uitstoot wordt de BPM hoger en daarmee ook de autoprijzen. Deze prijsstijging zit u terug in de leasekosten. Wanneer u uw leasebudgetten niet aanpassen leidt dit tot beperking in autokeuze voor de medewerker.

CO2 beleid


Wanneer u voor uw wagenpark een CO2 limiet heeft vastgesteld zult u deze opnieuw moeten bekijken. U kunt uw limiet aanpassen aan de nieuwe WLTP werkelijkheid. Of u kunt ervoor kiezen uw limiet niet t wijzigen. Hierdoor zult u automatisch zuinigere auto’s in uw wagenpark gaan opnemen.

Co2 beleid

Uitrusting en optie auto’s


De NEDC methode hield geen rekening met opties op een auto, de WLTP meting doet dit wel.
Wanneer WLTP de grondslag wordt voor het bepalen van de BPM kan een extra optie op een auto leiden tot een hogere CO2 uitstoot. Bijvoorbeeld door toename van het gewicht van de auto.
Heeft u nog vragen over WLTP?

Team Van Poelgeest beantwoordt graag al uw vragen omtrent WLTP. Neem contact op met uw Account Manager of laat uw gegevens via onderstaande button.

Jordy Zeestraten - Van Poelgeest

Jordy Zeestraten

E-mail Jordy

Maartje van Lier - Van Poelgeest

Maartje van Lier

E-mail Maartje

Arianne van der Velde - Zakelijke markt

Arianne van der Velde

E-mail Arianne

Bo Eijsten - Van Poelgeest

Bo Eijsten

E-mail Bo


WLTP vergeleken met NEDC

Dit zijn de specifieke verschillen tussen de NEDC en WLTP meetmethoden. “De nieuwe test zorgt ervoor dat de laboratoriummetingen het verbruik van auto’s op de weg nog beter weerspiegelen.”

TestprocedureNEDCWLTP
Testduur20 min.30 min.
Testafstand11 km23,2 km
Aandeel stationair25%13%
TestfasenBinnen bebouwde kom, buiten bebouwde kom, (gecombineerd)Laag, middel, hoog, bijzonder hoog, (gecombineerd); daarnaast “City” voor elektrische auto’s
SnelheidGemiddeld: 34 km/h
Maximaal: 120 km/h
Gemiddeld: 46,6 km/h
Maximaal: 131 km/h
Startemperatuur20–30° C
Koude start
14° C
(getest bij 23° C gecorrigeerd voor 14° C)
Koude start
Extra-uitrustingenWordt geen rekening mee gehouden.Met alle optionele uitrustingen wordt rekening gehouden voor wat betreft hun invloed op aerodynamica, gewicht en rolweerstand.
HomeZakelijke marktWat is WLTP?